Thông tin về tác giả

Leave a comment

Profile
Họ và tên:      Phạm Quang Hưng
Làm việc tại:  Công ty tư vấn và đào tạo Jerman Rose (website: www.jermanroseconsulting.com)
Vị trí:             Trưởng đại diện khu vực
Học vấn:       Thạc sĩ, ĐH tiểu bang Washington – USA.

Đặt mua sách

Bạn có thể đặt mua trực tuyến cuốn “5 Steps to Speak a New Language” tại một trong những nhà sách sau đây:

  • Nhà sách Amazon: nhấn vào đây để đặt mua
  • Nhà sách Barnes & Noble: nhấn vào đây để đặt mua
  • Nhà sách Alibris: nhấn vào đây để đặt mua
  • Nhà sách Biblio: nhấn vào đây để đặt mua

Nhấn nút Like và comment với account Facebook của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>